Skip to content
Slide 1
สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน

ขับเคลื่อนองค์กรทุกระดับสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
DRIVING ORGANIZATIONS TOWARD LOW CARBON ECONOMY

Slide 2

Carbon Trade Barrier
และโอกาสเติบโตในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

Slide 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

บริการของเรา

“สถาบันที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรของคุณสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามหลักวิศวกรรม และพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน”

ประเมินและอบรม

ดําเนินการด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และความยั่งยืนขององค์กรพร้อมจัดอบรม และให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง

วิจัยและพัฒนาโครงการ

ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนและให้คำปรึกษาด้านการออกแบบกิจกรรม CSR และ CSV

ประชาสัมพันธ์

ผลิตสื่อผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์และความยั่งยืนขององค์กร

ประสบการณ์การทํางานกว่า

6

ปี

โครงการประเมินและฝึกอบรม

18

โครงการ

โครงการศึกษาและวิจัย

26

โครงการ

Update

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Siam Discovery presents Earth Discovery 2023

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ร่วมกับ สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ร่วมจัดงานนิทรรศการและเสวนาในงาน Future Energy Asia 2023

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (Carbon Institute for Sustainability: CBiS)  ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเสวนา ในงานประชุมสุดยอดด้านพลังงานชั้นนำของภูมิภาค (Future Energy Asia

อ่านต่อ »

งาน อรุณ สรเทศน์ รำลึก 2566 ประชุมวิชาการ และแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS)

มูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัว “โครงการจัดตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน” และเสวนาวิชาการหัวข้อ “Carbon Footprint towards

อ่านต่อ »