Skip to content

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Siam Discovery presents Earth Discovery 2023

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ร่วมกับ สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ร่วมจัดงานนิทรรศการและเสวนาในงาน Future Energy Asia 2023

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (Carbon Institute for Sustainability: CBiS)  ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเสวนา ในงานประชุมสุดยอดด้านพลังงานชั้นนำของภูมิภาค (Future Energy Asia

อ่านต่อ »

งาน อรุณ สรเทศน์ รำลึก 2566 ประชุมวิชาการ และแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS)

มูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัว “โครงการจัดตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน” และเสวนาวิชาการหัวข้อ “Carbon Footprint towards

อ่านต่อ »

กิจกรรม

“The Saver คิด(ส์)ก่อนใช้” การแข่งขันลดการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มูลนิธิอรุณ สรเทศน์ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “The Saver

อ่านต่อ »