Skip to content

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Siam Discovery presents Earth Discovery 2023

Print Friendly, PDF & Email

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ร่วมกับ สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อตอกย้ำและให้ความสำคัญเรื่อง DECARBONIZATION การลดคาร์บอน ดีต่อเรา ดีต่อโลก เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) จัดงาน “Siam Discovery presents Earth Discovery” No Pollution is the Solution โดยได้รับเกียรติจาก นายเริงชัย คงทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีเเละการสร้างความตระหนักรู้สู่สาธารณะในประเด็นเป้าหมายด้าน Carbon Neutrality และ Net-zero Emission

ภาพการเปิดตัวงาน “Siam Discovery presents Earth Discovery” No Pollution is the Solution ลดคาร์บอน ดีต่อเรา ดีต่อโลก
คุณ รังสินี ประกิจ (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย), ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล (ผู้อำนวยการ สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน), ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), คุณ นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ (ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด), คุณ เริงชัย คงทอง (ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน), คุณ เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ (ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามเซนเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่), รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต (หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), คุณ วัชรินทร์  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน) (จากซ้ายไปขวา)

“Siam Discovery presents Earth Discovery” No Pollution is the Solution ลดคาร์บอน ดีต่อเรา ดีต่อโลก

ภายในงานพบกับองค์ความรู้เรื่อง การลดคาร์บอน (DECARBONIZATION) ผ่านนิทรรศการที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อการกระตุ้นสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สามารถลงมือทำได้ง่ายโดยทันที ภายในงานแบ่งออกเป็น 4 zone

Zone 1 “GLOBAL WARMING & CLIMATE CHANGE”

ร้อนมาก!! โลกจึงเปลี่ยนแปลง สื่อถึงโลกที่กำลังเผชิญวิกฤตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) ที่อาจนำไปสู่วิกฤตทางสิ่งแวดล้อมที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ต้องรีบร่วมกันแก้ไข

Zone 2 “DECARBONIZATION”

การนำก้อนเมฆมาแวดล้อมโลก เปรียบชั้นบนเป็นก้อนเมฆสีขาว (ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน) และชั้นล่างเป็นก้อนเมฆสีดำ (แทนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ยิ่งมีก้อนเมฆสีขาวมากขึ้น จะยิ่งดีต่อชั้นบรรยากาศโลก พร้อมด้วยมุมป่าไม้ ป่าถูกทำลาย ยิ่งเพิ่มมลพิษ ไม่มีป่า ก็ไม่มีสิ่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซพิษต่างๆ ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ เมื่อก๊าซพิษสะสมมาก ยิ่งทำให้ภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลกอันตรายมากยิ่งขึ้น และมุมให้ความรู้เรื่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม และมุมของการใช้พลังงานทดแทน หรือ Solar Cell เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน

Zone 3 “WELL-BEING”

นำเสนอเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน พฤติกรรมการกิน การเดินทาง ซึ่งการใช้ชีวิตประจำวันของเรามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เช่นกัน ดังนั้นการกินให้พอดี ไม่กินเหลือ ปลูกผักทานเอง บ้านประหยัดพลังงาน (Eco Home) ลดการใช้สารเคมี ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นวิธีการที่ช่วยโลกได้ รวมไปถึง Low Carbon Lifestyle เช่น การใช้ขนส่งรถสาธารณะ ปั่นจักรยาน แยกขยะ รวมทั้งการท่องเที่ยวแบบ Low carbon เพื่อให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยที่สุด

Zone 4 “NET-ZERO”

ร่วมมือหยุด Climate Change ด้วยวิธีการ “จำกัด” และ “กำจัด” การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อคืนความสมดุลให้กับโลกและสร้างความยั่งยืนในอนาคต พร้อมมุมดิสเพลย์ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจว่าโลกที่สวยงามนั้นน่าอยู่อย่างไร

CBiS Booth สื่อสารถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น การเดินทาง หรือ การบริโภคอาหาร รวมถึงมีเกม “Walk Through Carbon Route” ให้ผู้ที่เข้าร่วมชมนิทรรศการได้เล่นเกมและสร้างการรับรู้ถึงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon footprint) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงสอดแทรกแนวทางการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับโลกอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีบูธ กิจกรรมจากหน่วยงานอีกมากมายที่มาร่วมให้ความรู้และรวมพลังตอกย้ำการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกของเรา ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

“Decarbonize Your Life: Practical Steps for Well-Being”

การเสวนาหัวข้อ Decarbonize Your Life
โดย ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล (ผู้อำนวยการ สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน), รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต (หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), คุณ รังสินี ประกิจ (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย), คุณ วัชรินทร์  บุญฤทธิ์ (ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน), คุณ พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ (ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร (ด้านสิ่งแวดล้อม)), คุณ ทิพรัตน์ พรหมบุรี (ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด), คุณ เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ (ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามเซนเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่) และ คุณ นิติ ชัยชิตาทร (ป๋อมแป๋ม)

ร่วมพูดคุยกันในประเด็นด้านความสำคัญและแนวทางในการลดคาร์บอนจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรม พลังงานสะอาด การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับชุมชนเมือง และการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาทิเช่น การเดินทาง การเลือกใช้สินค้าคาร์บอนต่ำ การใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น

รวมถึง สามารถพบกับ Special workshop Designing your decarbonized life ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 โดยสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน เพื่อร่วมกันปรับวิถีชีวิตให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้น้อยที่สุดอีกด้วย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง facebook page: Carbon Institute for Sustainability – CBiS

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นหนึ่งในพลังช่วยลดก๊าซคาร์บอน ได้ที่งาน “Siam Discovery presents Earth Discovery” No Pollution is the Solution ลดคาร์บอน ดีต่อเรา ดีต่อโลก ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 มิถุนายน 2566 ณ ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่  

Copy link
Powered by Social Snap